Strona Główna
26.05.108 r. - 45 Rajd Opolska Wiosna 2018 - Prószków Drukuj Email
Zarząd Oddziału oraz Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej zaprasza na kolejny rajd pieszo - rowerowy,
45 Rajd OPOLSKA WIOSNA 2018
26.05.2018 r. - Prószków
Program:
 
ORGANIZATOR:
 
- Zarząd Oddziału PTTK Opole - Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej,
- Urząd Gminy w Prószkowie,
- Publiczne Gimnazjum w Prószkowie,
 
TERMIN I MIEJSCE RAJDU
 
- rajd odbędzie się w dniu 26.05.2018 r. na pograniczu Miasta Opola i Gminy Prószków, meta rajdu Dom Kultury w Prószkowie,
 - zbiórka uczestników - Winów - pętla autobusu MZK linia 15 - godzina 08:30,
* przejście piesze trasy: pętla autobusowa  linii nr 15 Winów - Górki (Góreckie Muzeum) - Rezerwat Staw Nowokuźnicki - Prószków - trasa ok. 8,5 km
* POWRÓT - autobusem  PKS - odjazd z rynku w Prószkowie 14:35
 
CEL RAJDU
 
- poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych oraz przyrodniczych Miasta Opola i Gminy Prószków
- integracja szkolych środowisk turystycznych
- aktywne spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu
- zdobycie odznak turystycznych
 
UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
 
- w rajdzie uczetniczyć mogą drużyny z Kół SKKT PTTK, młodzież szkolna,  studenci oraz turyści indywidualni (osoby niepełnoletnie tylko pod opieka osób dorosłych). Zgłoszenia przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału PTTK w Opolu, ul. Krakowska 15/17 na drukach zgłoszeń w terminie do 21.05.2018 r. włącznie, telefon kontsktowy nr 72 45 45 113.
 
Uwaga: w razie rezygnacjii po 21.05.2018 r. - wpisowe nie będzie zwracane.
 
WPISOWE
 
- młodzież szkolna członkowie PTTK - 13 zł
- młodzież szkolna - 15 zł
- dorośli członkowie PTTK - 17 zł
- pozostali - 20 zł
 
UWAGA: przy zapisach należy okazać legitymację członkowstwa w PTTK
 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 
- posiadanie przy sobie legitymacji PTTK bądź legitymcji szkolnej / dowodu osobistego
- przestrzeganie zasad KARTY TURYSTY oraz regulaminu rajdu
- posiadanie odpowiedniego uboru
- stosowanie się do poleceń kierownictwa rajdu oraz Komandora Rajdu
 
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW
 
W ramach wpisowego uczestnik rajdu otrzymuje:
- posiłek turystyczny wraz z dodatkami
- pamiątkowy znaczek turystyczny
możliwość uczestniczenia w konkursach, które odbędą się na mecie rajdu
potwierdzenie punktów do odznak turystycznych: OTP, Przzyjaciel Opola, Siedmiomilowe Buty, Turysta  Przyrodnik, Miłośnik Przyrody Opolskiej, Odznaki Krajoznawczej
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- wszystkie sprawy związane z rajdem załatwieją w imieniu drużyny kierownicy tras, opiekunowie grup ściśle współpracują z kierownikami tras
- przybycie na START oraz POWRÓT uczestnicy pokrywają we własnym zakresie,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW,
 
UWAGA: organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników rajdu
 
Kierownictwo rajdu ogłasza na mecie następujące konkursy:
1. Wielki test krajoznawczy - ''Znam swój kraj Polskę i Śląsk Opolski''
2. konkurs przyrodniczy w formie testu - ''W przyrodzie już wiosna''
3 Konkurs drużynowy o Puchar Burmistrza Prószkowa,
 
KIEROWNICTWO  TRAS
 
- Ewa Brosz, Julian Burza, Ireneusz Szmajda,
 
KIEROWNICTWO RAJDU
 
- Komandor Rajdu - Henryk Adamski
- prowadzenie konkursów - Ewa Brosz
- ocena konkursów - Ewa Brosz, Ireneusz Szmajda
- sekretariat - Bronisław Adamski
- przygotowanie grilla - Adam Solski, Krzysztof Chomicki
 
Copyright © 2018 PTTK Oddział Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Free joomla themes, reseller web hosting.

Godziny Otwarcia

Biuro Turystyki PTTK czynne

od poniedziałku do piątku

w godzinach 10:00 - 16:30