Strona Główna
11.07 - 25.07.2020 - 61 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy Drukuj Email
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ OPOLE
65 LAT ODDZIAŁU PTTK OPOLE
61 OGÓLNOPOLSKI WYSOKOKWALIFIKOWANY RAJD PIESZY im. gen. MIKOŁAJA WISZNICKIEGO
"OPOLSZCZYZNA 2020"
 12.07. - 25.07.2020 r
 
Decyzją ZG PTTK o wstrzymaniu dotacji na imprezę oraz wstrzymaniu innych dotacji, zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Opole impreza zostaje odwołana (lub przeniesiona na inny termin - 2021 r.), ze względu na niemożliwości zapewnienia uczestnikom odpowiednich warunków i reżimu sanitarnego (ze względu na pandemię koronowirusa) w tym terminie.
Komandor OWRP - Henryk Adamski
 
 
 I. Cele Rajdu:
* Uczczenie 65-lecia powstania Oddziału PTTK Opole,
* uczczenie rocznicy Powstań Śląskich,
* promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych województwa Opolskiego,
* propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku,
* zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych,
* wymiana doświadczeń w ramach spotkania kadry programowej PTTK,
* zachęcenie młodzieży do uprawiania turystyki pieszej,
* poszerzenie i zdobycie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej a w
szczególności na Region Opolski,
* promowanie sławnych ludzi pochodzących z Opolszczyzny: Józefa Elsnera (nauczyciela Fryderyka Chopina), Jana Cybisa - najwybitniejszego polskiego malarza kolorysty, czy Jana Dzierżona - światowej sławy pszczelarza.
 
 
II. Patronat:
* Marszałek Województwa Opolskiego (?)
* Prezydent Miasta Opola(?)
* patronat medialny: Radio Opola S.A., Nowa Trybuna Opolska, Radio Doxa,
 TVP 3 Opole
III. Organizatorzy:
Organizatorem 61 OWRP z upoważnienia Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK jest Oddział PTTK Opole oraz Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej, przy wsparciu Oddziałów Porozumienia PTTK Województwa Opolskiego.
 
IV. Termin i meta rajdu:
61 OWRP odbywać się będzie od 12.07.2020 r. do 25.07.2020 r. na 3 trasach wielodniowych na terenie województwa opolskiego. Zakończenie rajdu planowane jest w mieście Opolu, skąd są doskonałe połączenia kolejowe i autobusowe z całą Polską.
 
V. Warunki uczestnictwa:
1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu, wyposażenia i doświadczenia turystycznego,
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
3. Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie w terminie zgłoszenia i wpłaty na rzecz samorealizacji imprezy.
4. Ilość miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
5. Po wyczerpaniu limitu miejsc na daną trasę, organizatorzy mogą przesunąć uczestnika na trasę zastępczą lub nie przyjąć z powodu braku miejsc.
6. Istnieje możliwość zmiany trasy na inną po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem rajdu.
7. Udział w rajdzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników rajdu. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku, jego utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez PTTK Oddział Opole. Lista uczestników zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość dostępna będzie na stronie internetowej 61 OWRP.
 
VI. Trasy rajdu;
 

 Trasa nr 1 - 14 dniowa

 

" Szlakiem Prehistorii i Parków Krajobrazowych"

 

dzień

data

trasa

ilość km

00/Sb

11.07.

Strzelce Opolskie – przyjmowanie uczestników

 

01/N

12.07.

Strzelce Opolskie – Góra św. Anny

21

02/Pn

13.07.

Góra św. Anny - Żyrowa

17

03/Wt

14.07.

Żyrowa - Gogolin

22

04/Śr

15.07.

Gogolin – Kamień Śląski

21

05/Cz

16.07.

Kamień Śląski - Daniec

23

06/Pt

17.07.

Daniec – Ozimek - Krasiejów

24

07/Sb

18.07.

Krasiejów - Turawa

22

08/N

19.07.

Turawa - Bierdzany

20

09/Pn

20.07.

Bierdzany - Zagwiździe

24

10/Wt

21.07.

Zagwiździe - Ładza

14

11/Śr

22.07.

Ładza – Dobrzeń Wielki

14

12/Cz

23.07.

Dobrzeń Wielki - Opole

16

13/Pt

24.07.

Opole – zwiedzanie miasta

 

14/Sb

25.07.

Opole – zakończenie OWRP

 

razem 

238

 

 

 

Trasa nr 2 - 14 dniowa

 

" Szlakiem Księstwa Nyskiego”

 

 

dzień

data

trasa

ilość km

00/Sb

11.07.

Paczków – przyjmowanie uczestników

 

01/N

12.07.

Paczków - Otmuchów

22

02/Pn

13.07.

Otmuchów – Zwierzyniec – Kałków - Skorochów

20

03/Wt

14.07.

Skorochów - Nysa

10

04/Śr

15.07.

Nysa – zwiedzanie miasta

 

05/Cz

16.07.

Nysa – Koperniki – Biskupów - Głuchołazy

24

06/Pt

17.07.

Głuchołazy – Zlate Hory – Biskupia Kopa – Jarnołtówek - Głuchołazy

22

07/Sb

18.07.

Głuchołazy - Prudnik

20

08/N

19.07.

Prudnik – Biała - Moszna

23

09/Pn

20.07.

Moszna - Krapkowice

18

10/Wt

21.07.

Krapkowice – Rogów Opolski

16

11/Śr

22.07.

Rogów Opolski – Prószków

16

12/Cz

23.07.

Prószków – Staw Nowokuźnicki - Opole

18

13/Pt

24.07.

Opole – zwiedzanie miasta

 

14/Sb

25.07.

Opole – zakończenie OWRP

 

razem 

209

 

 

 

Trasa nr 3 - 7 dniowa

 

" Szlakiem Polichromii Brzeskich”

 

 

dzień

data

trasa

ilość km

O0/Sb

18.07.

Brzeg – przyjmowanie uczestników

 

01/Nd

19.07.

Brzeg – Małujowice - Brzeg

 14

02/Pn

20.07.

Brzeg – Grodków

 28

03/Wt

21.07.

Grodków – Kopice - Niemodlin

 25

04/Śr

22.07.

Niemodlin – Dąbrowa

 18

05/Cz.

23.07.

Dąbrowa – Opole

 15

06/Pt

24.07

Opole – zwiedzanie miasta

 

07/Sb

25.07.

Opole, zakończenie oWRP

 

razem  

100 km

 

Niektóre miejsca noclegów i przebieg tras mogą ulec zmianie!
 
VII. Zgłoszenia i odpłatności:
 
Zgłoszenia na rajd będą przyjmowane do 31 maja 2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej rajdu lub tradycyjnie na kartach zgłoszeń przesyłanych na adres:
PTTK Oddział Opole ul. Krakowska 15-17, 45-018 Opole
wpłaty należy dokonywać na konto Oddziału;
Santander Bank 45 1090 2138 0000 0005 5600 0947
z dopiskiem OWRP Opolszczyzna 2020,
do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty.
 
Wpłaty na rzecz samorealizacji imprezy wynoszą:
 
1. Honorowi Przodownicy TP, Przodownicy TP, Młodzieżowi Przodownicy TP - za imprezę 14 dniową - 300 zł, za 7 - dniową - 175 zł.
2. Dzieci i młodzież od 7 do 18 lat - za imprezę 14 dniową - 300 zł, za 7 dniową - 175 zł.
3. Członkowie PTTK - za imprezę 14 dniową - 320 zł, za 7 dniową - 250 zł.
4. Pozostali uczestnicy - za imprezę 14 dniową - 350 zł, za 7 dniową 280 zł.
* dzieci do ukończenia 7 lat mogą uczestniczyć w rajdzie bez opłat, lecz nie otrzymują kompletu świadczeń. Koszt pełnego pakietu świadczeń dla dzieci do lat 7 (koszulka, odznaka, materiały krajoznawcze) wynosi - 80 zł
* Istnieje możliwość zakupu dodatkowo koszulki za 35 zł/szt oraz odznaki rajdowej - 15 zł/szt.
* W zgłoszeniu należy podać numer trasy oraz numer trasy zastępczej.
* W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie po 15 czerwca 2020 roku wpłata na rzecz samorealizacji imprezy nie będzie zwracana.
* W przypadku zgłoszenia się uczestnika po termine organizator nie gwarantuje wydania pełnych świadczeń.
* Po otrzymaniu zgłoszenia i dokonania wpłaty organizator prześle potwierdzenie przyjęcia na rajd.
 
VIII. Świadczenia:
 
W ramach wpisowego uczestnik rajdu otrzymuje:
* metalową odznaką rajdową,
* koszulkę rajdową,
* materiały krajoznawcze,
* odcisk okolicznościowej pieczęci,
* przewóz ekwipunku i sprzętu biwakowego na trasie rajdu,
* miejsce na rozbicie namiotu ( kempingi, pola namiotowe, boiska),
* możliwość udziału i zdobycia nagród w konkursach,
* ciepły posiłek na mecie rajdu,
* możliwość zdobycia i weryfikacji odznak turystycznych i krajoznawczych,
* możliwość uzyskania lub rozszerzenia uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej na mecie rajdu.
 
IX. Obowiązki uczestników:
 
* posiadanie potwierdzenia przyjęcia na rajd,
* posiadanie dowodu wpłaty na rzecz samorealizacji imprezy,
* posiadanie ważnej legitymacji PTTK  i innych dokumentów uprawniających do zniżek,
* przestrzeganie Regulaminu Rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa rajdu,
* posiadanie sprzętu biwakowego i odpowiedniego ubioru,
* osoby nie należące do PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
* indywidualny sprzęt oraz wyposażenie turystyczne uczestników należy ubezpieczyć we własnym zakresie.
 
X. Kierownictwo Rajdu:
 
Komandor -  Henryk Adamski
Zastępca Komandora - Stanisław Kowalewski
Krajoznawstwo - Ewa Brosz, Zbigniew Perdak
Kierownictwo mety - Henryk Adamski, Ireneusz Szmajda
Sekretarz OWRP - Ireneusz Szmajda
 
Kierownictwo Tras:
 
Trasa nr 1: Bożena Morawska- Jednoróg,
Trasa nr 2: Krzysztof Chomicki, Marcin Husak
Trasa nr 3: Zbigniew Perdak
 
XI. Komunikat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
 
Osoby zainteresowane egzaminem eksternistycznym na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej oraz rozszerzenie uprawnień przodownickich informujemy, że odbędzie się on w dniu zakończenia rajdu. Obowiązuje wcześniejsze złożenie wniosków do KTP ZG PTTK w Warszawie, zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji ( www.ktpzg.pttk zakładka PTP).
 
XII. Postanowienia końcowe:
 
* Impreza ma charakter niekomercyjny, realizowana jest siłami członków PTTK,
* uczestnicy rajdu odpowiadają za wszystkie szkody wyrządzone wobec innych uczestników lub osób trzecich,
* w przypadku naruszeń Reulaminu Rajdu organizatorzy dopuszczają możliwość usunięcia uczestnika rajdu bez zwrotu kosztów wpisowego,
* interpretacja Regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów
61 OWRP Opolszczyzna 2020.
 
Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Turystyki PieszejZG PTTK w dn. 1 grudnia 2019 r.
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA:
 
1. imię i nazwisko -
 
2. data urodzenia -
 
2. adres; kod pocztowy - ...................,  miejscowość....................
ul. ...................................
 
3. numer legitymacji PTTK ................
 
4. numer legitymacji PTP ..................
 
5. Trasa nr 1,      trasa nr 2,     trasa nr3
(właściwe zakreślić)
6. Trasa zastępcza - nr ........
 
7. Koszulka rajdowa - rozmiar (wpisać) - ...........
 
8. wykonano wpłatę w kwocie -  .................. w dniu...............
 
9. adres mailowy: pttk.opole@wp.pl
 
10. przy zapisie elektronicznym należy podać swój adres mailowy !
 
 
Copyright © 2020 PTTK Oddział Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Free joomla themes, reseller web hosting.

Godziny Otwarcia

Biuro Turystyki PTTK czynne

od poniedziałku do piątku

w godzinach 10:00 - 16:30