11.07 - 25.07.2020 - 61 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy Drukuj
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ OPOLE
65 LAT ODDZIAŁU PTTK OPOLE
61 OGÓLNOPOLSKI WYSOKOKWALIFIKOWANY RAJD PIESZY im. gen. MIKOŁAJA WISZNICKIEGO
"OPOLSZCZYZNA 2020"
 12.07. - 25.07.2020 r
 
Decyzją ZG PTTK o wstrzymaniu dotacji na imprezę oraz wstrzymaniu innych dotacji, zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Opole impreza zostaje odwołana (lub przeniesiona na inny termin - 2021 r.), ze względu na niemożliwości zapewnienia uczestnikom odpowiednich warunków i reżimu sanitarnego (ze względu na pandemię koronowirusa) w tym terminie.
Komandor OWRP - Henryk Adamski
 
Informujemy, że z dniem 18.06.2020 r. wznowiliśmy dyżury w Biurze Zarządu. Od przyszłego tygodnia rozpocznie się akcja zwrotu wpłat na OWRP.
 
 
 
 
 I. Cele Rajdu:
* Uczczenie 65-lecia powstania Oddziału PTTK Opole,
* uczczenie rocznicy Powstań Śląskich,
* promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych województwa Opolskiego,
* propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku,
* zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych,
* wymiana doświadczeń w ramach spotkania kadry programowej PTTK,
* zachęcenie młodzieży do uprawiania turystyki pieszej,
* poszerzenie i zdobycie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej a w
szczególności na Region Opolski,
* promowanie sławnych ludzi pochodzących z Opolszczyzny: Józefa Elsnera (nauczyciela Fryderyka Chopina), Jana Cybisa - najwybitniejszego polskiego malarza kolorysty, czy Jana Dzierżona - światowej sławy pszczelarza.
 
 
II. Patronat:
* Marszałek Województwa Opolskiego (?)
* Prezydent Miasta Opola(?)
* patronat medialny: Radio Opola S.A., Nowa Trybuna Opolska, Radio Doxa,
 TVP 3 Opole
III. Organizatorzy:
Organizatorem 61 OWRP z upoważnienia Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK jest Oddział PTTK Opole oraz Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej, przy wsparciu Oddziałów Porozumienia PTTK Województwa Opolskiego.
 
IV. Termin i meta rajdu:
61 OWRP odbywać się będzie od 12.07.2020 r. do 25.07.2020 r. na 3 trasach wielodniowych na terenie województwa opolskiego. Zakończenie rajdu planowane jest w mieście Opolu, skąd są doskonałe połączenia kolejowe i autobusowe z całą Polską.
 
V. Warunki uczestnictwa:
1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu, wyposażenia i doświadczenia turystycznego,
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
3. Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie w terminie zgłoszenia i wpłaty na rzecz samorealizacji imprezy.
4. Ilość miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
5. Po wyczerpaniu limitu miejsc na daną trasę, organizatorzy mogą przesunąć uczestnika na trasę zastępczą lub nie przyjąć z powodu braku miejsc.
6. Istnieje możliwość zmiany trasy na inną po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem rajdu.
7. Udział w rajdzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników rajdu. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku, jego utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez PTTK Oddział Opole. Lista uczestników zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość dostępna będzie na stronie internetowej 61 OWRP.
 
VI. Trasy rajdu;
 

 Trasa nr 1 - 14 dniowa

 

" Szlakiem Prehistorii i Parków Krajobrazowych"

 

dzień

data

trasa

ilość km

00/Sb

11.07.

Strzelce Opolskie – przyjmowanie uczestników

 

01/N

12.07.

Strzelce Opolskie – Góra św. Anny

21

02/Pn

13.07.

Góra św. Anny - Żyrowa

17

03/Wt

14.07.

Żyrowa - Gogolin

22

04/Śr

15.07.

Gogolin – Kamień Śląski

21

05/Cz

16.07.

Kamień Śląski - Daniec

23

06/Pt

17.07.

Daniec – Ozimek - Krasiejów

24

07/Sb

18.07.

Krasiejów - Turawa

22

08/N

19.07.

Turawa - Bierdzany

20

09/Pn

20.07.

Bierdzany - Zagwiździe

24

10/Wt

21.07.

Zagwiździe - Ładza

14

11/Śr

22.07.

Ładza – Dobrzeń Wielki

14

12/Cz

23.07.

Dobrzeń Wielki - Opole

16

13/Pt

24.07.

Opole – zwiedzanie miasta

 

14/Sb

25.07.

Opole – zakończenie OWRP

 

razem 

238

 

 

 

Trasa nr 2 - 14 dniowa

 

" Szlakiem Księstwa Nyskiego”

 

 

dzień

data

trasa

ilość km

00/Sb

11.07.

Paczków – przyjmowanie uczestników

 

01/N

12.07.

Paczków - Otmuchów

22

02/Pn

13.07.

Otmuchów – Zwierzyniec – Kałków - Skorochów

20

03/Wt

14.07.

Skorochów - Nysa

10

04/Śr

15.07.

Nysa – zwiedzanie miasta

 

05/Cz

16.07.

Nysa – Koperniki – Biskupów - Głuchołazy

24

06/Pt

17.07.

Głuchołazy – Zlate Hory – Biskupia Kopa – Jarnołtówek - Głuchołazy

22

07/Sb

18.07.

Głuchołazy - Prudnik

20

08/N

19.07.

Prudnik – Biała - Moszna

23

09/Pn

20.07.

Moszna - Krapkowice

18

10/Wt

21.07.

Krapkowice – Rogów Opolski

16

11/Śr

22.07.

Rogów Opolski – Prószków

16

12/Cz

23.07.

Prószków – Staw Nowokuźnicki - Opole

18

13/Pt

24.07.

Opole – zwiedzanie miasta

 

14/Sb

25.07.

Opole – zakończenie OWRP

 

razem 

209

 

 

 

Trasa nr 3 - 7 dniowa

 

" Szlakiem Polichromii Brzeskich”

 

 

dzień

data

trasa

ilość km

O0/Sb

18.07.

Brzeg – przyjmowanie uczestników

 

01/Nd

19.07.

Brzeg – Małujowice - Brzeg

 14

02/Pn

20.07.

Brzeg – Grodków

 28

03/Wt

21.07.

Grodków – Kopice - Niemodlin

 25

04/Śr

22.07.

Niemodlin – Dąbrowa

 18

05/Cz.

23.07.

Dąbrowa – Opole

 15

06/Pt

24.07

Opole – zwiedzanie miasta

 

07/Sb

25.07.

Opole, zakończenie oWRP

 

razem  

100 km

 

Niektóre miejsca noclegów i przebieg tras mogą ulec zmianie!
 
VII. Zgłoszenia i odpłatności:
 
Zgłoszenia na rajd będą przyjmowane do 31 maja 2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej rajdu lub tradycyjnie na kartach zgłoszeń przesyłanych na adres:
PTTK Oddział Opole ul. Krakowska 15-17, 45-018 Opole
wpłaty należy dokonywać na konto Oddziału;
Santander Bank 45 1090 2138 0000 0005 5600 0947
z dopiskiem OWRP Opolszczyzna 2020,
do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty.
 
Wpłaty na rzecz samorealizacji imprezy wynoszą:
 
1. Honorowi Przodownicy TP, Przodownicy TP, Młodzieżowi Przodownicy TP - za imprezę 14 dniową - 300 zł, za 7 - dniową - 175 zł.
2. Dzieci i młodzież od 7 do 18 lat - za imprezę 14 dniową - 300 zł, za 7 dniową - 175 zł.
3. Członkowie PTTK - za imprezę 14 dniową - 320 zł, za 7 dniową - 250 zł.
4. Pozostali uczestnicy - za imprezę 14 dniową - 350 zł, za 7 dniową 280 zł.
* dzieci do ukończenia 7 lat mogą uczestniczyć w rajdzie bez opłat, lecz nie otrzymują kompletu świadczeń. Koszt pełnego pakietu świadczeń dla dzieci do lat 7 (koszulka, odznaka, materiały krajoznawcze) wynosi - 80 zł
* Istnieje możliwość zakupu dodatkowo koszulki za 35 zł/szt oraz odznaki rajdowej - 15 zł/szt.
* W zgłoszeniu należy podać numer trasy oraz numer trasy zastępczej.
* W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie po 15 czerwca 2020 roku wpłata na rzecz samorealizacji imprezy nie będzie zwracana.
* W przypadku zgłoszenia się uczestnika po termine organizator nie gwarantuje wydania pełnych świadczeń.
* Po otrzymaniu zgłoszenia i dokonania wpłaty organizator prześle potwierdzenie przyjęcia na rajd.
 
VIII. Świadczenia:
 
W ramach wpisowego uczestnik rajdu otrzymuje:
* metalową odznaką rajdową,
* koszulkę rajdową,
* materiały krajoznawcze,
* odcisk okolicznościowej pieczęci,
* przewóz ekwipunku i sprzętu biwakowego na trasie rajdu,
* miejsce na rozbicie namiotu ( kempingi, pola namiotowe, boiska),
* możliwość udziału i zdobycia nagród w konkursach,
* ciepły posiłek na mecie rajdu,
* możliwość zdobycia i weryfikacji odznak turystycznych i krajoznawczych,
* możliwość uzyskania lub rozszerzenia uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej na mecie rajdu.
 
IX. Obowiązki uczestników:
 
* posiadanie potwierdzenia przyjęcia na rajd,
* posiadanie dowodu wpłaty na rzecz samorealizacji imprezy,
* posiadanie ważnej legitymacji PTTK  i innych dokumentów uprawniających do zniżek,
* przestrzeganie Regulaminu Rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa rajdu,
* posiadanie sprzętu biwakowego i odpowiedniego ubioru,
* osoby nie należące do PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
* indywidualny sprzęt oraz wyposażenie turystyczne uczestników należy ubezpieczyć we własnym zakresie.
 
X. Kierownictwo Rajdu:
 
Komandor -  Henryk Adamski
Zastępca Komandora - Stanisław Kowalewski
Krajoznawstwo - Ewa Brosz, Zbigniew Perdak
Kierownictwo mety - Henryk Adamski, Ireneusz Szmajda
Sekretarz OWRP - Ireneusz Szmajda
 
Kierownictwo Tras:
 
Trasa nr 1: Bożena Morawska- Jednoróg,
Trasa nr 2: Krzysztof Chomicki, Marcin Husak
Trasa nr 3: Zbigniew Perdak
 
XI. Komunikat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
 
Osoby zainteresowane egzaminem eksternistycznym na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej oraz rozszerzenie uprawnień przodownickich informujemy, że odbędzie się on w dniu zakończenia rajdu. Obowiązuje wcześniejsze złożenie wniosków do KTP ZG PTTK w Warszawie, zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji ( www.ktpzg.pttk zakładka PTP).
 
XII. Postanowienia końcowe:
 
* Impreza ma charakter niekomercyjny, realizowana jest siłami członków PTTK,
* uczestnicy rajdu odpowiadają za wszystkie szkody wyrządzone wobec innych uczestników lub osób trzecich,
* w przypadku naruszeń Reulaminu Rajdu organizatorzy dopuszczają możliwość usunięcia uczestnika rajdu bez zwrotu kosztów wpisowego,
* interpretacja Regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów
61 OWRP Opolszczyzna 2020.
 
Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Turystyki PieszejZG PTTK w dn. 1 grudnia 2019 r.
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA:
 
1. imię i nazwisko -
 
2. data urodzenia -
 
2. adres; kod pocztowy - ...................,  miejscowość....................
ul. ...................................
 
3. numer legitymacji PTTK ................
 
4. numer legitymacji PTP ..................
 
5. Trasa nr 1,      trasa nr 2,     trasa nr3
(właściwe zakreślić)
6. Trasa zastępcza - nr ........
 
7. Koszulka rajdowa - rozmiar (wpisać) - ...........
 
8. wykonano wpłatę w kwocie -  .................. w dniu...............
 
9. adres mailowy: pttk.opole@wp.pl
 
10. przy zapisie elektronicznym należy podać swój adres mailowy !