Dzisiaj jest

<< wróć

Jubileusz 85 lecia urodzin kol. Franciszka Kamysza

Dnia 07 marca 2008 roku Komisja Historii i Tradycji Oddziału PTTK w Opolu składała życzenia i gratulacje kol. Franciszkowi Kamyszowi z okazji ukończenia 85 roku życia.
Franciszek Kamysz urodził się 27 lutego 1923 roku. Od 1956 roku jest członkiem PTTK. Jest jednym do najstarszych członków i działaczy Oddziału PTTK oraz  na pewno najstarszym  "góralem" na Opolszczyźnie czynnie uprawiającym (do dnia dzisiejszego) turystykę górską.
Jubilat pełnił szereg ważnych i odpowiedzialnych funkcji w PTTK m.in. był Wiceprezesem Zarządu Oddziału PTTK w Opolu, Skarbnikiem Zarządu Oddziału, Prezesem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz Przewodniczącym Komisji Historii i Tradycji PTTK. Uczestniczył w tworzeniu Klubu Górskiego "Świstak". Nieprzerwanie od 1967 roku  pełni funkcję Prezesa Koła PTTK Nr 45 przy Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.
Był również działaczem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu m.in.  pełnił funkcję Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego PTTK oraz Członka Wojewódzkiej Komisji Turystyki Górskiej.
Jest Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej, Zasłużonym Instruktorem Krajoznawstwa. Pilotem Wycieczek oraz Społecznym Opiekunem Zabytków.
W 1992 roku był nominowany przez Oddział PTTK w Opolu do Godności Członka Honorowego PTTK.
Dnia 23 października 2004 roku wpisany został do Złotej Księgi Zasłużonych dla Oddziału PTTK w Opolu.

Członkowie Oddziałowej Komisji Historii i Tradycji PTTK: Bronisław Adamski, Jan Białek (z małżonką), Maciej Kurek, Anna Michalska i Wanda Socha wraz z  życzeniami przekazali jubilatowi Dyplom Honorowy.

zdjęcia z uroczystości
© 2007 Michał Baryłowicz Design by SZABLONY.maniak.pl.